Organisatie structuur

Aan het hoofd van elke sociëteitsafdeling staat de Mendax Magnus die, op zijn beurt, verantwoording aflegt aan het International Congregatie ad Presidium (ICaP)

Het presidium van de sociëteit bestaat verder van oudsher uit de volgende functionarissen:
Vice Mendax, Abactis, Librarius en Quaestor.

Het presidium is benaderbaar voor leden via het gebruikelijke procedee.

Aspirant- en juniorleden kunnen zich wenden tot de schachtenmeester.

OMNIS HOMO MENDAX, QUIDAM AUTEM MAGISTRI