Lidmaatschap

Voordracht

Het lidmaatschap van de sociëteit gaat via voordracht. U dient één van de leden te kennen zodat deze u kan voordragen bij het presidium. De voordracht wordt altijd beoordeeld door de gehele sociëteit in de algemene vergadering middels hoofdelijke stemming. Fracties mogen hun leden van een, al dan niet bindend, stem advies voorzien.

Aspirant

Na een positieve stemming wordt u benoemd en beëdigd tot aspirantlid met beperkte rechten. Aspiranten worden gedurende 5 jaar nauwlettend in de gaten gehouden door de leden van de sociëteit. Na 5 jaar vindt de uiteindelijke ballotage plaats en wordt besloten of u waardig bent om tot volledig lid van de sociëteit beëdigd te worden.

Conlationem

De hoogte van de conlationem wordt per afzonderlijk lid bepaald naar draagkracht. Geen lid is immers gelijk en gelijk is elk lid.

Royement

Elk lid dat verzaakt zijn conlationem tijdig af te dragen of aantoondbaar betrapt wordt op verum zal per onmiddelijke ingang geroyeerd worden en verwijderd worden van het landgoed.
Royement is onherroepelijk en niet aanvechtbaar.

OMNIS HOMO MENDAX, QUIDAM AUTEM MAGISTRI