Geschiedenis

Oprichting

De excacte oprichtingsdatum van de Societas Mendacium is helaas verloren gegaan na de eerste brand, december 1724, op het landgoed. Hierbij zijn de archieven geheel verloren gegaan. Uit de mondelinge overleveringen blijkt dat de Societas Mendacium zijn oorsprong vindt in de romeinse tijd om en nabij de ingang van de moderne gregoriaanse kalender.

Leden

Door de geschiedenis heen heeft de Societas Mendacium zeer vooraanstaande leden gekent. Uit privacy overwegingen en respect voor de nabestaanden kunnen wij u helaas geen inzicht geven in de ledenlijst.

Archieven

De acrhieven van de sociëteit zijn helaas niet voor het publiek toegankelijk. De schatkamer van de sociëteit bevat vele vertrouwelijke en waardevolle documenten. Uiteraard hebben sociëteitsleden vrij toegang tot de uitgestrekte archieven.

OMNIS HOMO MENDAX, QUIDAM AUTEM MAGISTRI