Reglementen

De gedetailleerde reglementen betreffende Mendax et Potum zijn vastgelegd in Boek XXIII t/m XXVIII van de Quod Leges Generales Societas Mendacium.

Enkele van de artikelen zullen wij uitlichten aangezien hier met enige regelmaat discussie over ontstaat.

Boek XXIII artikel 23.142 Sectie 12 Potum

lid a:
Gedurende de Mendax et Potum activiteit is het potum deel specifiek gedefineerd (zie lid c). Uitsluitend het voorgeschreven potum kan en mag genuttigd worden door de betreffende deelnemers.
lid b:
Het, al dan niet moedwillig, nuttigen van een ander potum kan leiden tot disciplinair onderzoek conform Boek VII artikel 7.891 sectie 62 lid a t/m w "Disciplinaire Maatregelen"
lid c:
Potem, zoals aangehaald in lid a en b, (ook bekend als sociëteitsnectar) is een samenstelling van dranken en wordt vervaardigd conform de volgende formule: 4/5{C ∪ S} + 1/5B = G2
...

Boek XXVI artikel 27.692 sectie 322 Disputen

...
lid g:
In het geval van een dispuut, tussen twee of meerdere leden, tijdens het draaien zal de Mendax Magnus dan wel de Vice Mendax het geschil beslechten.
...

Boek XXIV artikel 24.102 sectie 93 Aspiranten

...
lid v:
Alhoewel de aanwezigheid en deelname van aspirantleden gedoogd wordt (mits deze aan alle voorwaarden voldoen en aantoonbaar kennis van de inhoud van de reglementen hebben genomen) is het winnen voorbehouden aan leden.
...

Voor de volledige teksten, inclusief de lokale duidingen van het Presidium, verwijzen wij u naar de Quod Leges Generales Societas Mendacium.

OMNIS HOMO MENDAX, QUIDAM AUTEM MAGISTRI